Co to znaczy być  Patriotą?

Wieczór Pieśni Patriotycznych

11 listopada - Święto Niepodległości  Polski jest okazją do zadani pytania: Co to znaczy być Patriotą?   Takie pytanie zadaliśmy dzieciom i ich rodzicom ze świetlicy biorącym udział w programie LSW. Wypowiedzi rodziców wykorzystaliśmy do dekoracji sal świetlicowych na środowiskową imprezę Śpiewanki Pieśni Patriotycznych, która odbyła się w sobotę 16 listopada 2013 r. Tradycyjnie, co roku,  od wielu lat spotykają  na wspólnym śpiewaniu pieśni dzieci i młodzież z rodzice oraz zaprzyjaźnieni  mieszkańcy Targówka, i nie tylko. Tegoroczna frekwencja na spotkaniu była wyjątkowa, udział wzięło ok. 150 osób.
 Każda przybyła osoba została obdarowana  biało- czerwonymi kotylionem, które dzieci wykonały na zajęciach świetlicowych.   
Impreza odbyła się w sali teatralnej, gdzie przy akompaniamencie gitary Pana Wojtka i Pana Mietka  wspólnie śpiewaliśmy znane i mniej znane pieśni żołnierskie, patriotyczne, niepodległościowe. Tekst pieśni wyświetlany był na ekranie, co bardzo ułatwiło śpiewanie.
Przybyłych powitał ks. Bartosz, który w kilku zdaniach nawiązał do Święta Niepodległości 11 Listopada i poprowadził  modlitwę  za poległych w obronie naszej Ojczyzny.
   Z  tej okazję najmłodsze dzieci z teatru RAJ przygotowały krótki program poetycki wierszy "O Ojczyźnie" prezentowany  w przerwach między wspólnymi śpiewami.  Wybrane utwory były ilustrowane prezentacją multimedialną z pięknymi zdjęciami polskich krajobrazów, Polaków,  naszej historii. Występy dzieci zostały nagrodzone  wielkimi brawami oraz  nagrodami.  Miło było nam  gościć Panią Elżbietę Pawłowską - poetkę,  autorkę kilku wierszy, które recytowane były tego wieczoru. Pani Elżbieta pięknie powiedziała  zebranym  swój wiersz "Słowo do młodych o Dziadku -Józefie, Marszałku Piłsudskim".

Dla chętnych rodzin przygotowany został  quiz, zadaniem którego było odgadniecie 20 postaci   znanych  z  działalnością na rzecz niepodległości Polski.  Chętnych było 29 rodzin i prawie 100 % uczestników rozwiązało zadanie bezbłędnie. Brawo!  W nagrodę uczestnicy dostali Patriotyczne Śpiewniki, książki "Targówek - moja mała Ojczyzna"   i słodycze.

W przerwie miedzy śpiewaniem    Uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek do sali świetlicy, gdzie wśród różnych pyszności najbardziej wszystkim smakował jak zwykle smalec  p. Wojtka z pysznym chlebkiem  i ogóreczkami.

Już w styczniu zapraszamy na śpiewanki  kolędowe!

Co to znaczy być Patriotą?

Wybrane wypowiedzi uczestników i ich rodziców

Mówią dzieci:

Ø     Kochać i szanować Ojczyznę.

Ø     Dbać o ojczyznę i kraj w którym mieszkamy.

Ø     Kochać swój kraj, być z nim związanym

Ø     Nie kaleczyć języka i piękna polskiego.

Ø     Być Polakiem.

Ø     Śpiewać pieśni narodowe, uczestniczyć w świętach narodowych, kochać ojczyznę.

Ø     Pracować dla swojego kraju, szanować symbole narodowe, poznawać historie kraju.

Ø     Być człowiekiem obchodzącym święta narodowe i jeżeli wybuchła by wojna to walczyłby za Polskę.

Ø     Śpiewać pieśni patriotyczne, uczestniczyć w paradach, obchodzić święta narodowe, zapalać znicze, dobrze się uczyć.

Ø     Śpiewać piosenki narodowe, obchodzić święta narodowe, uczestniczyć w paradach narodowych , mówić wiersze patriotyczne.

Ø     Patriota to człowiek, który śpiewa pieśni patriotyczne, z szacunkiem obchodzi święta narodowe, uczestniczy w marszach.

Ø     Aby zostać patriotą trzeba śpiewać piosenki patriotyczne oraz chodzić na mszę świętą.

Ø     Być patriotą to znaczy być Polakiem i bardzo kochać Polskę.

Ø     Być patriotą to znaczy obchodzić święta narodowe, śpiewać pieśni patriotyczne, uczestniczyć w marszach i obchodach.

Ø     To znaczy że trzeba obchodzić święta patriotyczne.

Ø     To znaczy szanować i znać symbole ojczyzny, kochać swoją ojczyznę i być gotowym dla niej zginąć.

Ø     Patriota to człowiek który dba o przyrodę i gdy będzie trzecia wojna światowa pójdzie walczyć o swoje.

Ø     Kocham swój kraj i dbam o Polskę.

Ø     Kochać Ojczyznę.

 Mówią rodzice:

Ø     Patriota dba o wspólne dobro.

Ø     Odpowiedzialny za ojczyznę, wypełnia obowiązki wobec ojczyzny, podkreśla swoją narodowość .

Ø     To znaczy kochać ojczyznę, kraj, szanować flagę, godło narodowe.

Ø     Człowiek oddany swojej ojczyźnie, służy na rzecz państwa.

Ø     Obchodzić święta narodowe, wywieszać flagę, śpiewać pieśni patriotyczne, być dumnym z polskości.

Ø     Patriota to osoba która ma silne poczucie tożsamości narodowej, kocha swój kraj, jest zdolny do wielu poświęceń dla dobra swojego ojczyzny.

Ø     Kocha swoją ojczyznę.

Ø     Być patriotą to znaczy mówić piękną polszczyzną, pamiętać o świętach ojczystych i godnie reprezentować nasz kraj.

Ø     Dbać o  środowisko.

Ø     To znaczy kochać swój kraj i pomimo przeciwności zawsze być w Polsce.

Ø     Być patriotą to znaczy  kochać ojczyznę ponad życie.

Ø     Kochać swoją ojczyznę, szanować wielopokoleniowe wartości z nią związane oraz trud naszych dziadków włożonych w wyzwolenie.

Ø     Być patriotą – to kochać swoją ojczyznę, brać odpowiedzialność, czuć więź z rodakami.

Ø     Patriota kocha swój kraj, zna jego historię, bierze udział w wyborach.

Ø     Godnie reprezentować swój kraj, popierać to co polskie, uczestniczyć w wydarzeniach, obchodach.

Ø     Patriota to człowiek, który kocha swój kraj i nie wstydzi się go, obchodzi święta patriotyczne.

Ø     Pamiętać o świętach narodowych, pamiętać o naszej historii.

Ø     Uczciwie pracować dla kraju, być gotowym do poświęcenia dla ojczyzny, szanować symbole narodowe, poznawać historie kraju.

Ø     Być patriotą to znaczy być odpowiedzialnym za swój kraj i jeżeli będzie trzeba oddać za ojczyznę życie.

Ø     Obchodzić Święto Niepodległości, wywieszać flagę w święto narodowe, uczestniczyć w uroczystościach narodowych, znać hymn Polski.

Ø     Szanować kulturę i tradycję narodową.